Keşfedilmeyi Bekleyen Potansiyel

HASSA OSB PROJESİ

İlçenin doğu sınırında Leçe olarak tabir edilen alan ve yakın çevresindeki atıl durumdaki alana yönelik olarak, Ekim 2013’te Başbakanlık Kalkınma Ajansı Başkanlığının, Valilik Makamının girişimleri sonucunda, bölgeyi ziyareti ile başlatılan süreçte, takriben 86.000 dekar alanda Hassa Organize Sanayi Bölgesi kurulması için ön çalışmalara başlanılmıştır.

 İlçenin kuzey doğusunda, İslahiye İlçesi sınırına yakın alandan başlayarak, güneye doğru Su Gediği Mahallesi ile Ardıçlı ve Haydarlar Mahallesi bölgesinde bulunan Köroğlu Tepesi arasındaki, batıda Hopur Çayı ile doğuda Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti sınırı arasındaki bölgede çalışmalar Hatay Valiliği’nce yürütülmeye başlanılmıştır.

Hassa Organize Sanayi Bölgesi Projesi’nin uygulanacağı alanın 

 • Doğalgaz boru hattına yakın mesafede olması,
 • Bölgenin güneşlenme süresi bakımından elverişli olması
 • Su kaynaklarına erişiminin kolay olması,
 • Elektrik altyapısının kurulacak yeni trafolarla güçlendirilecek olması,

sanayi tesislerinin temel ihtiyaçları olan enerji ve suyun teminini sağlamak açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ayrıca Hassa Organize Sanayi Bölgesi’nden kuzeyde Kilis güzergâhına, batıda Gaziantep - Antakya güzergâhlarına yapılacak bağlantı yolları Hassa OSB’ye ulaşımı kolaylaştıracaktır.

Hassa Organize Sanayi Bölgesi yapımı çalışmaları kapsamında mevcut bulunan İslâhiye-Halep Demiryolundan İlçemiz üzerinden Kırıkhan-Antakya-Samandağ güzergâhına demiryolu yapılmasının, bu demiryolunun Hassa Organize Sanayi Bölgesi bağlantısının yapılarak, bölgede gelişecek sanayi yapılanmasına uygun ulaşım imkânı sağlayacak olması sebebiyle önemli katkıda bulunacağı değerlendirilmekte olup, yatırımcı kuruluş olan Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü’ne talepte bulunulmuştur.

HASSA TÜNELİ

2013 yılında Ulaştırma Bakanlığınca ihale edilerek başlayan, zemin etüdü/güzergâh belirleme çalışmalarının 2016 yılı Nisan ayında tamamlanması ve takiben yol yapımının ihale edilmesi beklenilmektedir.

 • 1990 yılındaki Körfez Savaşı’ndan bu yana atıl kalan İskenderun Limanı’nın işler hale gelmesi, Ortadoğu’ya transit ticaretin açılacak bu yol güzergahından yapılması sağlanacaktır.
 • Gaziantep İli ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Organize Sanayi Bölgeleri Mersin Limanı yerine İskenderun Limanı’nı tercih edeceklerdir.
 • Yine İskenderun Körfezi’nde sıkışan sanayicilerin Hassa Tünel Projesi sayesinde limana olan mesafenin kısalmasıyla, yatırımları için İlçemizde kurulması planlanan Hassa OSB’yi tercih edeceklerdir.
 • Tüm bu muhtemel gelişmeler ışığında Hassa nüfusunun 200-250.000.lere yükselmesi ve istihdam sağlanacak olması nedeniyle, bugüne kadar olan İlçeden göçün tersine dönmesi beklenmektedir.
 • İlçemiz, iç savaş sonrası yeniden kurulacak Suriye’ ye açılabilecek sınır kapısı ile Ortadoğu-İskenderun Limanı arasında stratejik koridor olma özelliği taşıyacaktır.
 • Hassa, Gaziantep ve Güneydoğu Sanayisine yakınlığı sayesinde sanayi-liman arası koridor olma özelliği taşıyacaktır.
 • İlçemiz konumu itibarı ile önemli bir bağlantı noktasıdır. Bu özelliği ile Güneydoğu ve Ortadoğu için lojistik üs ve antrepo bölgesi özelliği taşıyacaktır.
 • Arazi fiyatlarının bölgeye nazaran uygun olması, yatırım yapacak olan firmaların ilk yatırım maliyetlerini düşürecektir.
 • Güneşlenme süresinin uzunluğu nedeniyle güneş enerjisi elde etme ve güneş tarlası kurma potansiyelinin yüksekliği önemli bir avantajdır.
Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76