Teşvik ve Destekler

DOĞAKA Destekleri

Mali destekler Ajansın hazırladığı Bölge Planı’nda yer alan stratejiler doğrultusunda belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından faaliyete geçtiği 2010 yılından itibaren mali ve teknik destekler verilmektedir.

Ajansımız kurulduğu yıl olan 2010’dan itibaren TR63 Bölgesinde ilan ettiği mali destek programları kapsamında kamu ve özel sektör projelerine toplam 94 milyon TL hibe sağlamış, yararlanıcıların 99 milyon TL eş-finansman katkılarıyla toplam 193 milyon TL kaynak harekete geçirilmiştir. 2016 yılı içinse kamu ve özel sektörün (Kobiler) proje başvurularıyla yararlanabileceği 15 milyon TL bütçeyle 3 adet mali destek programı ilan edilmiştir. 

Teknik Destek ise Ajansın bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
 • Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

Güncel ilan ve ayrıntılı bilgi için Ajans web sitemiz https://www.dogaka.gov.tr/ ziyaret ediniz.

DOĞAKA Yatırım Destek Ofisleri

Ağustos 2010 itibariyle Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde 3’er uzman personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Hatay Yatırım Destek Ofisi’nin Yetki, Görev ve Sorumlulukları

 • Yeni Teşvik Sistemi hakkında bilgilendirme yapılması,
 • Genel Teşvik Uygulaması çerçevesinde sabit yatırım tutarı 10 milyon TL’yi aşmayan yatırımlarla ilgili başvuruların alınması,
 • Hatay ilinde yer alan tüm teşvik belgeli yatırımların izlemesini ve belgelerin kapatma işlemleri,
 • Yatırımcıların il düzeyindeki kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren “izin ve ruhsat işlemleri” ile “diğer idari iş ve işlemlerini” tek elden takip edilmesi,
 • Yatırımcılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi,
 • İldeki yatırımların izlenmesi,
 • İldeki iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması,
 • İlde gerçekleştirilecek yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri ve söz konusu faaliyetlerin koordinasyonu,
 • Ajansın diğer faaliyetlerinin il düzeyinde yürütülmesine destek sağlanmasıdır.

Hatay Yatırım Destek Ofisi’nde yatırımcılara sunulan hizmetler ücretsizdir. Ancak izin ve ruhsat ile ilgili mevzuatta öngörülen harç, ücret ve diğer mali yükümlülükleri iş sahibine aittir.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76