2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına (TZKAMU) İlişkin Değerlendirme Sonuçları İlanı

Ajansımız tarafından 26 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilen ve son başvuru tarihi 13 Ekim 2019 saat 23.59 olarak belirlenen 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında 45 adet proje başvurusu alınmıştır. Bu başvurularla toplam 64.887.216,85 TL’lik kaynak talep edilmiştir.

Alınan proje başvuruları ile ilgili olarak; 21 Ekim- 1 Kasım 2019 tarihler arasında Ön İnceleme, 4- 8 Kasım 2019 tarihleri arasında Bağımsız Değerlendirme (Dış uzman değerlendirmesi), 11-15 Kasım 2019 tarihler arasında Ön İzleme, 20-22 Kasım 2019 tarihleri arasında Değerlendirme Komitesi ve 26- 28 Kasım 2019 tarihleri arasında Bütçe Revizyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu oluşan başarılı asil ve yedek projeler listesi 4 Aralık 2019 tarihinde yapılan 91. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ele alınmış ve başarılı projelere ilişkin listeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TR63 Bölgesinde 2019 Yılı TZKAMU Programı kapsamında 15 Asil, 2 Yedek olmak üzere toplam 17 başvuru başarılı bulunmuştur. Başarılı asil olan 15 projeye Ajansımız tarafından toplam 20.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu yatırımlara başvuru sahiplerinin yapacakları % 25- % 75 arasında değişen oranlardaki eş-finansman ile birlikte Bölgemizde yaklaşık 38 milyon TL kaynak harekete geçirilmiş olacaktır.

Proje başvuru ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin istatistikî bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İl

Başvuru Sayısı

Asil

Revize Talep Edilen Tutar

Yedek

Revize Talep Edilen Tutar

Hatay

19

5

7.782.975 TL

0

0

Kahramanmaraş

18

6

6.856.161 TL

1

1.963.383 TL

Osmaniye

8

4

5.360.864 TL

1

893.656 TL

TOPLAM

45

15

20.000.000 TL

2

2.857.039 TL

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadan proje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmaması gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca yazılı bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak yazılı bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir. Sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin tüm bilgiler ayrıca Ajansımız web sitesinden duyurulacağından, başarılı proje sahiplerinin Ajansımız web sitesi www.dogaka.gov.tr ‘yi düzenli olarak takip etmelerini gerekmektedir.

Ajansımız Mali Destek Programlarına ilgi gösteren tüm kesimlere teşekkür eder, destek almaya hak kazanan proje sahiplerine hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76