2021 YILI TURİZM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMINA (TZKAMU) İLİŞKİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI İLANI

Ajansımız tarafından 2 Kasım 2020 tarihinde ilan edilen ve son başvuru tarihi 31 Aralık 2020 saat 23:59 olarak belirlenen 2021 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU)  kapsamında 39 adet proje başvurusu alınmıştır. Bu başvurularla toplam 55.125.335,86 TL’lik kaynak talep edilmiştir.

Alınan proje başvuruları ile ilgili olarak; 11-22 Ocak 2021 tarihler arasında Ön İnceleme, 25-29 Ocak 2021 tarihler arasında Ön İzleme,  1-5 Şubat 2021 tarihleri arasında Bağımsız Değerlendirme (Dış uzman değerlendirmesi), 8-9 Şubat 2021 tarihleri arasında Değerlendirme Komitesi ve 11-15 Şubat 2021 tarihleri arasında Bütçe Revizyonu çalışmaları tamamlanmıştır. Bu değerlendirmeler sonucu oluşan başarılı asil ve yedek projeler listesi 16 Şubat 2021 tarihinde yapılan 97. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda ele alınmış ve başarılı projelere ilişkin listeler Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

TR63 Bölgesinde 2021 Yılı TZKAMU Programı kapsamında 15 Asil, 6 Yedek olmak üzere toplam 21 başvuru başarılı bulunmuştur. Başarılı asil olan 15 projeye Ajansımız tarafından toplam 20.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir. Bu yatırımlara başvuru sahiplerinin yapacakları % 25- % 75 arasında değişen oranlardaki eş-finansman ile birlikte Bölgemizde yaklaşık 33 milyon TL kaynak harekete geçirilmiş olacaktır.

Proje başvuru ve değerlendirme sonuçlarına ilişkin istatistikî bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İl

Başvuru Sayısı

 

Asil

Revize Talep Edilen Tutar

 

Yedek

Revize Talep Edilen Tutar

Hatay

14

5

8.000.000 ₺

3

2.868.109 ₺

Kahramanmaraş

19

7

7.000.000 ₺

2

1.534.725 ₺

Osmaniye

6

3

5.000.000 ₺

1

1.727.250 ₺

TOPLAM

39

15

20.000.000

6

6.130.084

Destek almaya hak kazanan projelerin uygulama süreci; Ajansımız ile başvuru sahipleri arasında imzalanacak olan destek sözleşmesinin müteakip başlayacaktır. Ajans ile sözleşme imzalanmadan proje faaliyetlerine, proje bütçesinde yer verilen hiçbir mal ve hizmet vb. satın alımına hiçbir şekilde başlanmaması gerekmektedir.

Başvuru Sahiplerine değerlendirme sonuçlarına ilişkin ayrıca yazılı bildirim yapılacaktır. Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerine yapılacak yazılı bildirimde sözleşme imzalama aşamasında talep edilecek resmi belgelere ve diğer tanımlayıcı belgelere yer verilecektir. Sözleşme imzalama ve uygulama sürecine ilişkin tüm bilgiler ayrıca Ajansımız web sitesinden duyurulacağından, başarılı proje sahiplerinin Ajansımız web sitesi www.dogaka.gov.tr ‘yi düzenli olarak takip etmelerini gerekmektedir.

Ajansımız Mali Destek Programlarına ilgi gösteren tüm kesimlere teşekkür eder, destek almaya hak kazanan proje sahiplerine hayırlı olmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla ilan olunur.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

Genel Sekreterliği

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76