DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI 2020 YILI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI (REVİZE)

2020 YILI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI

BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİKLERİ

 1. Rehberin 2.1.2. Projelerin Uygunluğu bölümünde Örnek Proje Konuları arasından aşağıdaki konular çıkartılmıştır.
 • Kamuoyunun koruyucu ve önleyici tedbirler doğrultusunda yönlendirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi,
 • Dezenfeksiyon tüneli, UV dezenfeksiyon sistemleri, hava sterilizatörü gibi koruyucu sistemlerin geliştirilmesi, üretilmesi ve kullanıma sunulması
 • Gerekli standartları karşılayacak maske, bone, gözlük, eldiven, yüz siperi, koruyucu üniforma, dezenfektan vb. kişisel koruyucu ekipmanların üretilmesi ve ihtiyaç duyulan alanlarda kullanıma sunulması
 • COVID-19 virüsüne karşı antiviral ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları
 • Uzaktan çalışmayı kolaylaştırıcı teknolojilerin geliştirilmesi
 • İş süreçlerinin dijital teknolojiler kullanılarak uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri ile yapılandırılması
 1. Rehberin 2.1.2. Projelerin Uygunluğu bölümünde Uygun Olmayan Proje Konuları ve Faaliyetler arasına aşağıdaki konu eklenmiştir.
 • Yardım ve hijyen malzemesi dağıtımına yönelik projeler,
 • Herhangi bir katma değer ve ayırt edici özellik taşımayan maske, dezenfektan, bone, gözlük, eldiven, koruyucu elbise v.s kişisel koruyucu ekipmanların üretimine yönelik projeler,
 • Sadece bilgilendirme ve eğitim faaliyeti içeren projeler,
 1. Rehberin 2.3.2. Panel Değerlendirmesi bölünün ilk paragrafı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 • Projelerin değerlendirmesi oluşturulacak panel aracılığıyla yapılır. Panel sürecinde ihtiyaç duyulması halinde Başvuru Sahipleri Ajansa davet edilir. Davet edilmeleri halinde, Başvuru Sahipleri belirlenen tarih ve saatte Ajansa gelerek ya da uzaktan erişim yöntemiyle projelerini sunar. Panel gerektiğinde uzaktan erişim yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Panelistler, başvuru belgeleri ve davet edilmeleri halinde Başvuru Sahiplerinin sözlü anlatımları dikkate alarak projeleri değerlendirir.

 

DUYURU İLANI
Çin’in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde yayılarak küresel bir salgın haline gelmiş, 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. COVID-19 yüksek bulaşıcılığı, insan vücudunda kalıcı hasar bırakması, başta yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulanan bireyler olmak üzere insan sağlığı üzerinde hayati tehlikeye sebep olacak etkileri nedeniyle toplum sağlığı için acil müdahale edilmesi gereken bir tehdit haline gelmiştir. Bu salgın tehdidinin etkilerini azaltabilmek ve gerekli önlemleri almak adına Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) tarafından 2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID) ilan edilmiştir.

2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı (COVID)’nın temel amacı, COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaçla, COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı,

 • Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
 • Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
 • Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi

öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Program için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000 TL olup, başarılı Başvuru Sahiplerine 100.000 TL ile 1.500.000 TL arasında kaynak aktarımı yapılacaktır.

Programa, hem kar amacı gütmeyen hem de kar amacı güden kurum ve kuruluşlar başvuru yapabilecektir. Bu kurumların listesi aşağıdaki şekildedir:

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler (Rektörlük)
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Serbest Bölge İşleticileri, Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri İle Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Endüstri Bölgesi Ve İş Geliştirme Merkezi Gibi Kuruluşların Yönetici Şirketleri,
 • Sivil Toplum Kuruluşları
 • Kooperatif ve Birlikler
 • Kâr Amacı Güden Diğer Gerçek Ve Tüzel Kişiler,

Program kapsamında kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 2 başvurusu için destek alabilecek, kar amacı güden kurum ve kuruluşlar ise en fazla 2 proje başvurusunda bulunabilecek ve en fazla 1 başvurusu için destek alabilecektir.

DOĞAKA 2020 Yılı COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı İçin Ayrıntılı Bilgiler

Program için yapılacak başvurular elektronik ortamda (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) adresinden alınacak olup elektronik başvurular için son başvuru tarihi ve saati, 30 Nisan 2020 saat 23.59’dur. Elektronik ortamda tamamlanan başvurulara ilişkin Taahhütname’nin e-imza ile imzalanması ya da e-imza ile imzalanamadığı hallerde Taahhütname’nin ıslak imzalı ve kaşeli olarak Ajans e-posta adresi pyb@dogaka.gov.tr’ye gönderilmesi için son başvuru tarihi 8 Mayıs 2020 saat 17.00’dir.

Alınan önlemler doğrultusunda Program kapsamında açılış, bilgilendirme ve eğitim toplantıları ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmeyecektir. Sürece ilişkin soru ve sorunlarınızı telefon veya e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Destek programına ilişkin rehber ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgiler için Ajans web sitesi www.dogaka.gov.tr’yi takip edebilirsiniz.

İletişim

Tel: 0 326 225 14 15

E-mail: pyb@dogaka.gov.tr

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76