Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Personel Alımı Sözlü Yarışma Sınavı Sonuçları

Ajansımız tarafından 15 Eylül 2012 tarihinde ilan edilen ve 08.10.2012 – 17.10.2102 tarihleri arasında başvuruları alınan 13 (on üç) Uzman, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli istihdamı ile ilgili olarak sözlü yarışma sınavı 05-07 Kasım 2012 tarihlerinde Ajansımız merkez hizmet binasında gerçekleştirilmiştir.
Sınav komisyonu tarafından gerçekleştirilen sözlü yarışma sınavı sonucunda Uzman ve Destek Personel pozisyonları için aşağıdaki listede isimleri yer alan adaylar başarılı bulunmuştur.

Başarılı adaylar 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17. maddesi uyarınca Ajansımız Yönetim Kurulunun onayı ile göreve başlayabilecektir. Başarılı adayların görevlendirilme işlemlerinin
yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere ve kamuoyuna ilanen duyurulur.
Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76