SEECO Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) faaliyetlerini planlama ve uygulama süreçlerinde misafir ve ev sahibi toplulukların ekonomik hayata katılımı ve sosyal uyum konularında kapsayıcı ve duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesi için vatandaş katılımına, paydaşlarla istişarelere ve toplumsal cinsiyet eşitliğine merkezi bir önem vermektedir.

Bundan dolayı, SEECO Projesi “Bileşen 2: Misafir ve Ev Sahibi Topluluklar için Geçim Kaynaklarıyla İlgili Tesisler” kapsamında kurulması amaçlanan Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesislerine olan ihtiyacı ve bunların öncelik alanlarını il ve ilçe düzeyinde yerel ekonomik değerlerin yanı sıra sosyal ve kültürel dinamikleri de gözeterek belirlemek için vatandaş katılımı ve paydaşlarla istişare toplantıları gerçekleştirmektedir.

5 Kalkınma Ajansı ve Topluluk Uygulama Ortakları (CIP) tarafından ilgili il ve ilçelerde sosyal girişimcilik ve geçim kaynağı tesislerinin yerelde nasıl değerlendirildiği, mevcutta neler yapıldığı, tesisler odağında potansiyel gelişim, öncelik alanlarının ve ihtiyacın tespiti için kapsamlı birer ihtiyaç analizi çalışması yürütülmüş ve detaylı bir değerlendirme ile “2A Sosyal Girişimcilik Merkezleri ve Geçim Kaynağı Tesisleri Önceliklendirme ve İhtiyaç Analizi Raporu” hazırlanmıştır.

5 Kalkınma Ajansı bölgesinde SEECO Projenin yürütüldüğü illeri kapsayacak şekilde ilçeler özelinde sektörel ihtiyaç ve önceliklerin belirlendiği bu raporlar, “Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı” ön başvuru aşamasında potansiyel başvuru sahipleri tarafından istifade edilmesi için yayınlanmış olup, her bir başvuru sahibi faaliyet gösterdiği kendi il/ilçesi için raporda belirlenen ihtiyaç ve önceliklere göre proje fikrini gerekçelendirilecek/ilişkilendirecektir.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız!

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76