Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi Tanıtım Toplantısı

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanmış ve www.yersis.gov.tr web sitesi üzerinden kamuoyunun faydasına sunulmuştur. Proje kapsamında "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal Hizmet Merkezleri Raporu", "Türkiye'de İller ve Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik Ağ İlişkileri Raporu" ve "Türkiye'de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu" çalışmaları hazırlanmıştır. Söz konusu çalışmalar ile yerleşimler arası sosyo-ekonomik yatay ve dikey ilişkileri incelenmesi, yerleşimlerin hizmet verme büyüklüklerinin tespit edilmesi, kentsel ve kırsal yerleşimlerin etki alanlarının belirlenmesi ve kırsal yerleşimlerin sosyo-ekonomik yapısının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma sonuçlarının kamu yatırım programlarının önceliklendirilmesi, yerleşimler arası hizmet alma-verme ilişkilerinin ortaya çıkarılması, kırsal kalkınma politikalarının tasarımı, göçü önlemek üzere bölgesel merkezlerin belirlenmesi ve bu merkezlere yönelik politikaların geliştirilmesi gibi alanlarda kullanılması öngörülmektedir. YER-SİS Projesi çıktılarının değerlendirilmesi amacıyla 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 14:30'da Hatay Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Çok Amaçlı Toplantı Salonunda bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir. Tüm paydaşlarımız davetlidir.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76