Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü STA4-CAD Eğitimi Teknik Destek Projesi

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü STA4-CAD Eğitimi Teknik Destek Projesi sona erdi.

Ajansımız 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim Döneminde Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün başarılı olarak kabul edilen Sağlam Evler Yapalım, Depreme Karşı Çıkalım! başlıklı teknik destek projesinin teorik ve pratik eğitimi sona erdi.

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde görev yapan 20 İnşaat Mühendisi ve İnşaat Teknikeri personellere 20-23 Ocak 2020 tarihleri arasında 4 gün süren eğitim uygulanmıştır. Müdürlük personelinin aldıkları bu eğitim sayesinde etkili ve verimli denetimler sonucu Kanun ve mevzuatına uygun depreme dayanıklı yapılar inşa edilmesine katkıda bulunması beklenmektedir.

Eğitimle, söz konusu personele STA4-CAD eğitimi verilerek, teknik personellere bilgi altyapısı, uygulama, araştırma, geliştirme refleksleri kazandırılması, Kentsel Dönüşüm kapsamında ihtiyaç duyulacak teknik personelin eğitilmesi, bölgede sağlam ve güvenli yapı stokunun artmasına katkıda bulunulması, Kamu Kurumu Binalarının proje, inşaat ve denetleme aşamasında Kanun ve Yönetmeliklere uygun olmasının sağlanması, mevcut yapılarda deprem yükleri altında yapıların analiz, tasarım ve güçlendirme çalışmalarının bilgisayar yardımıyla hızlı olarak yapılmasının sağlanması, proje aşamasında zamandan tasarruf sağlanarak azami güvenli binaların hazırlanmasına katkı sağlanması, yeni binaların arsa seçiminden başlayarak tüm mühendislik hesaplarının sağlıklı bir şekilde yapılması, yapım aşamasında da yapı denetiminin kolaylaştırılmasının sağlanması, nihai olarak bölgede yaşayan vatandaşların kentsel dönüşüm, depreme dayanıklı güvenli yapılar ve hızlı projelendirmeden dolayı projeden olumlu şekilde etkilenmesi hedeflenmiştir.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76