Osmaniye Valiliği Vatandaş Memnuniyetini Arttırma Projesi Teknik Destek Projesi

Osmaniye Valiliği Vatandaş Memnuniyetini Arttırma Projesi Teknik Destek Projesi Sona Erdi
Ajansımız 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında Eylül-Ekim Döneminde Osmaniye Valiliği’nin başarılı olarak kabul edilen Osmaniye Valiliği Vatandaş Memnuniyetini Arttırma projesinin teorik ve pratik eğitimi tamamlandı. Osmaniye’de İçişleri Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan personellere, 14-17 Ocak 2020 tarihleri arasında uzmanlar tarafından beden dili, etkili iletişim stratejileri, diksiyon ve protokol kuralları eğitimleri verilmiştir. Eğitim kapsamında eğitmen olarak görev alan Emekli Diplomat T. Turgay Yurtsever, protokol kuralları konulu sunumunu gerçekleştirdi. 
Açılış konuşması gerçekleştiren Vali Ömer Faruk Coşkun, kamu hizmetlerinde kalitenin yükseltilmesi, hizmetlerin etkinlik ve verimlilik ilkeleri doğrultusunda daha hızlı ve amaca uygun bir şekilde yerine getirilmesinin, hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin en önemli işlevlerinden biri haline geldiğini ifade etti. “Halkımızın taleplerinin artması ve beklentilerinin çeşitlenmesi, kamu hizmet sunumunda vatandaş odaklı bir yaklaşımı gerekli kılmaktadır. Bilindiği üzere Valiliklerin en önemli görevlerinden biri de ildeki tüm kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamaktır. Bu nedenle eğitimden sağlığa, güvenlikten sosyal yardımlara kadar kamu hizmeti almak isteyen vatandaşlarımızın ilk başvuru noktaları Valilikler olmaktadır. Bu kadar çeşitli kamu hizmeti sunan kurumun ve personellerinin gerek diğer kurum personelleri ile olan ilişkilerinde gerekse vatandaşla olan ilişkilerinde belirli nitelikleri taşıması ve ona uygun hareket etmesi beklenmektedir. Bugün birçok Bakanlık ve kamu kurumu vatandaşın hizmet aldıktan sonra memnuniyetini ölçmekte ve daha kaliteli kamu hizmeti sağlamanın yollarını aramaktadır. Vatandaş memnuniyeti ölçmede kullanılan en önemli verilerden biri, hizmet sağlayıcı kamu personelinin vatandaşlarla olan diyaloğu, kişilere yaklaşımı ve hizmetin verimliliğidir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan biri de İçişleri Bakanlığımız tarafından yaptırılmış ve Bakanlığımızın bünyesindeki birimler ve Valilikler tarafından verilen kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin değerlendirilmesi ve vatandaşın almış olduğu kamu hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin derecesi ölçülmeye çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmelerde özellikle vatandaşlarımızın hizmet alımı sırasında belirli beklentilerinin gerçekleşmediği, özellikle personelin vatandaşla iletişimi konusunda bazı eksiklikler yaşandığı tespit edilmiştir. Bu nedenle Osmaniye Valiliği olarak kurumlarımızda görev yapan personeller ile vatandaşlarla direk etkileşim içerisinde olan Bakanlığımıza bağlı kurumlarımız personeline yönelik kapasite geliştirme eğitimleri planlanmış ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’na eğitimlerle ilgili proje hazırlanmıştır. Hazırlanan bu proje ile kamu personellerimize konusunda yetkin kişiler tarafından eğitimler verilecek olup bu eğitimler neticesinde hem kamu hizmetlerinde verimliliğin artırılması hem de vatandaşlarımızın hizmet alımı sırasında duyduğu memnuniyetin yükseltilmesi hedeflenmektedir.” diye konuştu.
Söz konusu projenin Osmaniye ilimize hayırlı olmasını dileriz.
 

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76