TURİZM  PROJELERİ DOĞAKA DESTEĞİ İLE HAYATA GEÇİYOR

TURİZM  PROJELERİ DOĞAKA DESTEĞİ İLE HAYATA GEÇİYOR

2018 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (TZKAMU) kapsamında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Germenica Antik Kentinin Tanıtımı ve Turizme Kazandırılması projesi tamamlanmıştır.

Kahramanmaraş Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından yürütülen “Germenica Antik Kentinin Tanıtımı ve Turizme Kazandırılması” kapsamında 734 m2 kazı alanı üzerinin çatı sistemi ile kapatılması ve çevresinin dokuya zarar vermeden duvar örgüsü ile kapatılması sağlanmıştır. 157 metre (235,5 m2) yürüme yolu ve seyir platformu oluşturulup, toplamda 734 m2 kazı alanı içerisinde bulunan toplamda 164 m2 taban mozaiği ve duvar kalıntılarının restorasyon, konservasyon ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Binlerce yıllık uygarlık tarihi içinde oluşan kültürel mirasın açığa çıkarılması, korunması, tanıtılması, değerlendirilmesi ve turizm açısından öneminin vurgulanması, sürdürülebilir kalkınma kapsamında, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak altyapının oluşturulması, toplumda tarih-arkeoloji-kültür bilinci oluşturulması, turizm sektöründe fiziki, beşeri ve kurumsal alt yapının iyileştirilmesi ve sosyal refahın artırılması vb. genel amaçları olan proje Doğaka Genel Sekreteri Onur YILDIZ tarafından ziyaret edilmiştir. 

Toplam bütçesi 933.726 TL olan projenin yaklaşık 700.000 TL’si DOĞAKA tarafından finanse edilerek proje başarı ile tamamlanmıştır. Projemizin Kahramanmaraş ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76