Hatay'da İş Kurmak

Hatay’da Sanayi Sektörünün Avantajları

 • İstanbul Sanayi Odası 2012 Yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde Hatay’dan 14 firma” yer almaktadır.
 • 2009-2010 URAK Erişilebilirlik Alt Endeksi’nde Türkiye’de 5. sırada, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Alt Endeksi’nde Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır.
 • Kalifiye ve ucuz işgücü vardır.
 • Gelişmiş Demir-Çelik Endüstrisi ve bu endüstrini en önemli ürünü olan yassı mamul üretimi ile boru sanayi, beyaz eşya, otomobil sanayi ve gemicilik sektörlerine yatırım imkanı sağlamaktadır.
 • Devlet destek ve teşvikleri, DOĞAKA’nın ve diğer kurumların bölge bazında yürüttüğü mali destek programları bulunmaktadır.
 • İlin limanlar, hava limanı, karayolları ve demiryolu ile desteklenmiş lojistik altyapısı vardır.
 • Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri arasında geçiş noktasıdır.
 • Ortadoğu’ya yatırım yapmak isteyenler için güvenli bir bölgedir.
 • Yenilenebilir Enerji (rüzgâr ve güneş enerjisi) potansiyeli, ayrıca Türkiye’nin 2. büyük rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ilidir.
 • Ilde kalifiye iş gücünü destekleyecek bir üniversite vardır.

Hatay ‘da  Sanayi sektörünün Gelecek Projeksiyonu

 • Yeni liman yatırımları, enerji yatırımları , yeni açılan çelik servis merkezleri , kurulması planlanan gemi söküm merkezi gibi pek çok yatırım; öncelikle bölgede mevcut çelik sektörü için potansiyel müşteri anlamına gelmektedir. Ayrıca bu yatırımları takip edecek ilave yatırımlar ile bölgenin gelecekte çok daha fazla büyümesi beklenmektedir.
 • Vagon imalatı için yassı çelik, en önemli girdiler arasında yeralmaktadır. Üretim&lojistik açıdan bölgemiz, vagon üretimi ve yan sanayine ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahiptir.
 • Otomotiv ve beyaz eşya sektörünün ihtiyacına yönelik çelik üretimi gerçekleştirecek alt yapı ve çelik üretim kapasitesi bölgemizde mevcuttur.
 • Amanos dağlarına tünel açılarak ilin iki yakası arasında geçiş kolaylaşacak, bu sayede hem ilin doğusu yatırıma açılacak heöde komşu illerden gelen ihraç malları çok kolay şekilde limanlara ulaşacaktır.

Hatay’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları

 • İl, Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planına sahiptir.
 • Ovaları il yüzölçümünde önemli bir yer tutan ilde, Türkiye’nin ikinci büyük ovasının bulunmaktadır.
 • Dört ürünün üretiminde Türkiye lideridir.
 • Endemik bitki türleri ve tıbbi aromatik bitkilerin varlığı açısından zengin bir bölgedir.
 • Ekolojik yayla turizmi ve eko-köy projeleri için uygun alanlar vardır.
 • Reyhanlı ve Dostluk Barajı gibi projelerle sulanan tarım arazisi artmaktadır.
 • Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının %20’si Hatay ili tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Organik tarım için uygun alanlar vardır.
 • Örtü altı tarımında ısıtma girdileri genel anlamda düşüktür.
 • Tarımsal sanayi artan hızla gelişmektedir.
 • İklim şartlarının tarım ve hayvancılık için elverişlidir.
 • Ulusal politika düzeyinde Hatay ilinde balıkçılık için verilecek destek programlarının bulunmaktadır.

Hatay’da Turizm Sektörünün Avantajları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamındaki 15 ilden biridir.
 • Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023 yılına kadar ilin turizmi planlanmıştır.
 • İnanç turizmi, doğa turizmi ve gastronomi turizmi potansiyeli vardır.
 • Yöresel mutfak kültürü gelişmiştir.
 • İlin uzun bir sahil şeridi vardır.
 • Ortadoğu’ya sınır ilidir.
 • Uluslararası bir havaalanına sahiptir.

Hatay’da Enerji Sektörünün Avantajları

 • Bölgede önemli HES, RES ve TES yatırımları yapılmaktadır.
 • Günlük ortalama 8,21 saat güneşlenme süresinde Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip illerden biridir.
 • İlde kaliteli jeotermal kaynaklar mevcuttur.
Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76