Neden Hatay'da Yatırım ?

1. Hatay’da Sanayi Sektörünün Avantajları

 • 2009-2010 URAK Erişilebilirlik Alt Endeksi’nde Türkiye’de 5. sırada, Ticaret Becerisi ve Üretim Potansiyeli Alt Endeksi’nde Türkiye’de 6. sırada yer almaktadır.
 • Kalifiye ve ucuz işgücü vardır.
 • Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan kapısı, dünya üretim ve tüketim üsleri arasında geçiş noktasıdır.
 • Ortadoğu’ya yatırım yapmak isteyenler için güvenli bir bölgedir.
 • Yenilenebilir Enerji (rüzgâr ve güneş enerjisi) potansiyeli, ayrıca Türkiye’nin 2. büyük rüzgar enerjisi potansiyeline sahip ilidir.
 • Gelişmiş Demir-Çelik Endüstrisi ve bu endüstrini en önemli ürünü olan yassı mamul üretimi ile boru sanayi, beyaz eşya, otomobil sanayi ve gemicilik sektörlerine yatırım imkanı sağlamaktadır.
 • İstanbul Sanayi Odası 2014 yılı “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde Hatay’dan 9 firma” yer almaktadır.
 • Devlet destek ve teşvikleri, DOĞAKA’nın ve diğer kurumların bölge bazında yürüttüğü mali destek programları bulunmaktadır.
 • İlin lojistik altyapısı vardır.

2. Hatay’da Tarım ve Hayvancılık Sektörünün Avantajları

 • İl, Tarım ve Kırsal Kalkınma Strateji Planına sahiptir.
 • Ovaları il yüzölçümünde önemli bir yer tutan ilde, Türkiye’nin ikinci büyük ovasının bulunmaktadır.
 • Sulanabilir arazi varlığının toplam tarım arazisi içinde %51 olması ve Reyhanlı ve Dostluk barajı projeleri ile bu oranın daha da artacaktır.
 • Üretim miktarları itibariyle birçok bitkisel ürün üretiminde Türkiye’de lider konumdadır.
 • Endemik bitki türleri ve tıbbi aromatik bitkilerin varlığı açısından zengin bir bölgedir.
 • Ekolojik yayla turizmi ve eko-köy projeleri için uygun alanlar vardır.
 • Türkiye yaş meyve ve sebze ihracatının %20’si Hatay ili tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Organik tarım için uygun alanlar vardır.
 • Örtü altı tarımında ısıtma girdileri genel anlamda düşüktür. İlin ekolojik koşulların erkenci meyve yetiştiriciliği için uygun olması ve 12.250 ha’lık alanda ikinci ürün tarımının yapılmaktadır.
 • İl genelinde güçlü frigo firik lojistik imkanları ile birlikte teknolojik sınıflama ve paketleme ünitelerinin ihracat için alt yapı oluşturmaktadır.
 • Tarımsal sanayi artan hızla gelişmektedir.
 • İl İklim şartları tarım ve hayvancılık için elverişlidir.
 • İl ve ilçelerde tarımsal kümelenmeye olanak sağlayacak tarım ve hayvancılığa yönelik lisans ve ön lisans düzeyinde eğitim kurumları bulunmaktadır.
 • Ulusal politika düzeyinde Hatay ilinde balıkçılık için verilecek destek programlarının bulunmaktadır.
 • Tarımsal üretim değerinin son yıllarda yaklaşık 3 kat artmıştır.

3. Hatay’da Turizm Sektörünün Avantajları

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Marka Kent Projesi kapsamındaki 15 ilden biridir.
 • Hatay İl Turizm Stratejisi ve Eylem Planı ile 2023 yılına kadar ilin turizmi planlanmıştır.
 • İnanç turizm ve doğa turizmi potansiyeli vardır.
 • Yöresel mutfak kültürü gelişmiştir.
 • İlin uzun bir sahil şeridi vardır.
 • Ortadoğu’ya sınır ilidir.
 • Uluslararası bir havaalanına sahiptir.

4. Hatay’da Enerji ve Madencilik Sektörünün Avantajları

 • Bölgede önemli HES, RES ve TES yatırımları yapılmaktadır.
 • Günlük ortalama güneşlenme süresinde Türkiye’de en yüksek potansiyele sahip illerden biridir.
 • İlde kaliteli jeotermal kaynaklar mevcuttur.
Hatay Destek Yatırım Ofisi

Haraparası Mah. Yavuz Sultan Selim Cad. 1. Tabakhane Sk. No:20 Antakya / HATAY 31060

DOĞAKA Destek Hattı

0326 212 25 76